Rejestracja (32) 249 78 12

    Kotły kondensacyjne

    Wysokiej jakości kotły kondensacyjne

     

    1.Technika kondensacyjna jest techniką pozyskiwania ciepła z gazu ziemnego i oleju opałowego. W kotłach kondensacyjnych oprócz ciepła spalin wykorzystuje się również energię cieplną zawartą w parze wodnej. Przez wykroplenie wody ze spalin (kondensacja), odzyskuje się znaczne ilości ciepła, które w kotłach tradycyjnych jest bezpowrotnie tracone do atmosfery.

     

    2.Najwyższą sprawność uzyskują kotły kondensacyjne przy niskich temperaturach wody grzewczej. Nie wyklucza to jednak zastosowania kotła kondensacyjnego w typowej instalacji grzejnikowej.

     

    3.Wysoka ponad 100% sprawność kotła kondensacyjnego wynika ze sposobu jej obliczania. Dawniej, obliczając sprawność kotła, brano pod uwagę wartość opałową paliwa, nie uwzględniając możliwości wykorzystania dodatkowej energii ze skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Działo się tak, ponieważ nie było technicznych możliwości skraplania pary wodnej bez szkody dla konstrukcji kotła.

     

    4.Kotły kondensacyjne podczas pracy "produkują" kondensat - skroploną parę wodną, który należy odprowadzić do kanalizacji. Podczas wyboru miejsca instalacji należy uwzględnić odprowadzenie kondensatu.

     

    5.Zamiana kotła tradycyjnego na kocioł kondensacyjny niesie za sobą wiele korzyści- przede wszystkim pozwala na zmniejszenie zużycia gazu o nawet 20-25 % co przekłada się na mniejsze koszty ogrzewania.

    Producent:
    Cena:
    Sortuj wg:
    Lista: